--Skamol-- Primer

 

Skamol Primer er en grunder, der påføres SkamoWall Board på den side, hvorpå Skamol Smooth Plaster eller Skamol Structural Plaster skal påføres.

Sådan gør du

 • Skamol Primer er klar til brug og skal ikke fortyndes.

 • Fjern støv fra overfladen af SkamoWall Board.

 • Skamol Primer påføres SkamoWall Board i et jævnt lag med pensel, rulle eller sprøjte.

 • Det ses tydeligt, når SkamoWall Board er mættet med Skamol Primer.

 • SkamoWall Board er klar til at få påført Skamol Smooth Plaster eller Skamol Structural Plaster ca. 30 minutter efter Skamol Primer er påført.

 

Dunkens indhold

3L og10L

Dunkens størrelse

190 × 200 × 125mm (3L)
230 × 200 × 180mm (10L)

Rækkeevne

15m2 (3L) og 50m2 (10L)

Opbevaring

Opbevares køligt og beskyttet mod frost.

Indeholder

 • 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7]

 • 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1) (< 0,0015% / 0,015 g/l)

Sikkerhed

 • Opbevares utilgængeligt for børn.

 • Produktet er ikke brandfarligt.

 • Er ikke karakteriseret som farligt efter gældende lovgivning.

 • Overhold de grundlæggende sikkerhedsregler under brugen.

 • Kan fremkalde allergiske reaktioner.

 • Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand. Kontakt læge.

Ønsker du mere info?