Udvendig isolering

 

At eliminere kulde, fugt og skimmel i renoveringsprojekter af bygninger, lejligheder, huse osv. kan være tidskrævende og dyrt.

Nogle af grundene til, at efterisolering ofte er tidskrævende og dyrt, er at løsningen udføres som en udvendig renovering af facaden. Disse typer af løsninger fører ofte til:

 • Høje omkostninger til stillads
  Opsætning af stilladser til udførelse af udvendig facaderenovering er både dyrt og upraktisk.

 • Forstyrrende bygningsstøj
  Udvendige renoveringer af facader er støjende. Støj fra arbejderne, når de borer, skruer og monterer på facaden er forstyrrende for beboerne.

 • Tidskrævende renoveringsproces
  Renoveringen af ​​facader tager relativt lang tid fra start til slut. Beboere bliver bl.a. irriterede over byggeriet på grund af synet af stilladser og byggematerialer samt støjen.

 • Utilfredse beboere
  Der en stor sandsynlighed for, at beboerne er utilfredse med situationen. Klager over arbejdstagere, støj og andre gener vil automatisk føre til utilfredse beboere i ejendommen - hvilket resulterer i ekstra arbejde til administrationen af ​​ejendommen.

 

Løsningen på dine problemer er et indvendigt isoleringssystem. SkamoWall Living er et indvendigt isoleringssystem udviklet og produceret af Skamol. Systemet er udviklet til at være lettere, enklere og hurtigere at montere for dig.

 

Udfordringerne ved lejligheder, bygninger og huse med kulde og fugt

Ældre etageejendomme og huse har ofte forældede konstruktioner. Dette gælder især i forhold til bygningernes ydre vægge og gavle. Det er her traditionelle isoleringsløsninger ofte kan føre til ubehagelige konsekvenser for bygningen og dens beboere på grund af dårligt indeklima og problemer med fugt. Fugtrelaterede bygningsskader kan udvikle sig - skimmel er direkte skadelig for beboernes helbred.

Med indvendig isolering vil du være i stand til at undgå konsekvenserne af forældede strukturer. Med SkamoWall Living er du i stand til at montere systemet direkte på de eksisterende vægge og drage fordel af kvaliteten af ​​vores kalciumsilikatplader.

 

Sådan skal det ikke være

En dårligt isoleret væg vil ofte være kold på indersiden. Når den varme og fugtige luft inde i en lejlighed rammer overfladen på denne kolde væg, dannes kondens, og fugt begynder at samle sig i væggen.

Dette resulterer i, at væggen har tre problemer:

 • Det er ubehageligt at sidde ved den kolde væg - ofte ser man, at sofaer og lignende trækkes væk fra den kolde væg, simpelthen fordi det er ubehageligt at sidde i nærheden af ​​den.

 • Dannelsen af kondens og den efterfølgende ophobning af vand i væggen skaber de perfekte forhold til dannelse af skimmel.

 • Varmetabet forårsaget af kolde vægge er ekstremt stort, hvilket kan aflæses direkte på varmeregningen.

 • Disse forhold vil have en negativ indvirkning på indeklimaet.

 

Monter --Skamo--Wall Living

Isoler fra indersiden med SkamoWall Living - undgå problemer og drag samtidig fordel af kvaliteterne ved det indvendige vægisoleringssystem.

I modsætning til traditionelle indvendige isoleringsprodukter løser SkamoWall Living-systemet både isolerings- og fugtig-problemer i dårligt isolerede vægge til gavn for indeklimaet.

Det bærende element i SkamoWall Living-systemet er SkamoWall Living Board, der er lavet af kalciumsilikat. Dets unikke struktur betyder, at den absorberer fugtigheden, der allerede er i væggen. Når monteringen af systemet er udført, vil det også sikre, at al fugt fra dårligt ventilerede lejligheder eller rum samler sig i SkamoWall Living Board. Når den korrekte luftfugtighed er til stede i lejligheden eller rummet, udsender systemet fugtigheden tilbage i rummet.

Dette er unikt og gør SkamoWall Living-systemet ekstremt velegnet som indvendig isolering.

Ønsker du mere info?