--Skamo--Wall Living Primer

 

SkamoWall Living Primer er en grunder, der påføres SkamoWall Living Board på den side, hvorpå SkamoWall Living Smooth Plaster eller SkamoWall Living Structural Plaster skal påføres.

Sådan gør du

 • SkamoWall Living Primer er klar til brug og skal ikke fortyndes.

 • Fjern støv fra overfladen af SkamoWall Living Board.

 • SkamoWall Living Primer påføres SkamoWall Living Board i et jævnt lag med pensel, rulle eller sprøjte.

 • Det ses tydeligt, når SkamoWall Living Board er mættet med SkamoWall Living Primer.

 • SkamoWall Living Board er klar til at få påført SkamoWall Living Smooth Plaster eller SkamoWall Living Structural Plaster ca. 30 minutter efter SkamoWall Living Primer er påført.

 

Dunkens indhold

3L og 10L

Dunkens størrelse

190 × 200 × 125mm (3L)
230 × 200 × 180mm (10L)

Rækkevne

15m2 (3L) og 50m2 (10L)

Opbevaring

Opbevares køligt og beskyttet mod frost.

Contains

 • 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7]

 • 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1) (< 0,0015% / 0,015 g/l)

Sikkerhed

 • Opbevares utilgængeligt for børn.

 • Produktet er ikke brandfarligt.

 • Er ikke karakteriseret som farligt efter gældende lovgivning.

 • Overhold de grundlæggende sikkerhedsregler under brugen.

 • Kan fremkalde allergiske reaktioner.

 • Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand. Kontakt læge.

Ønsker du mere info?