--Skamo--Wall Living Biocide

 

SkamoWall Living Biocide er en skimmelfjerner, der kan bruges inden montering påbegyndes.

Må kun anvendes på overflader, hvor SkamoWall Living-systemet monteres.

Sådan gør du

  • SkamoWall Living Biocide er klar til brug og skal ikke fortyndes.

  • Fjern snavs og skidt fra overfladen på den oprindelige væg.

  • Spray SkamoWall Living Biocide på den berørte overflade og sørg for, at hele overfladen er gennemblødt.

  • Lad produktet virke i mindst 15 minutter, hvorefter det kan være nødvendigt at skrubbe området med en svamp, børste, klud osv. for at fjerne skimmel.

  • Skyl efter med vand eller lad overfladen lufttørre.

 

Flaskens indhold

0,75L

Flaskens størrelse

120 × 255 × 65mm

Rækkeevne

4m2

Opbevaring

Opbevares køligt og beskyttet mod frost.

Indeholder

Didecyldimethylammoniumchlorid 0,29 % (CAS-nr. 7173-51-5), opløsningsmiddel, kelat, ikke-ionisk overfladeaktivt stof.

Sikkerhed

  • Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

  • Opbevares utilgængeligt for børn.

  • Undgå udledning til miljøet.

  • Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

Ønsker du mere info?