--Skamo--Wall Basic Primer

 

SkamoWall Basic Primer er en grunder, der påføres SkamoWall Basic Board på den side, hvorpå SkamoWall Basic Smooth Plaster eller SkamoWall Basic Structural Plaster skal påføres.

Sådan gør du

 • SkamoWall Basic Primer er klar til brug og skal ikke fortyndes.

 • Fjern støv fra overfladen af SkamoWall Basic Board.

 • SkamoWall Basic Primer påføres SkamoWall Basic Board i et jævnt lag med pensel, rulle eller sprøjte.

 • Det ses tydeligt, når SkamoWall Basic Board er mættet med SkamoWall Basic Primer.

 • SkamoWall Basic Board er klar til at få påført SkamoWall Basic Smooth Plaster eller SkamoWall Basic Structural Plaster ca. 30 minutter efter SkamoWall Basic Primer er påført.

 

Dunkens indhold

3L og10L

Dunkens størrelse

190 × 200 × 125mm (3L)
230 × 200 × 180mm (10L)

Rækkeevne

15m2 (3L) og 50m2 (10L)

Opbevaring

Opbevares køligt og beskyttet mod frost.

Indeholder

 • 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF nr. 247-500-7]

 • 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1) (< 0,0015% / 0,015 g/l)

Sikkerhed

 • Opbevares utilgængeligt for børn.

 • Produktet er ikke brandfarligt.

 • Er ikke karakteriseret som farligt efter gældende lovgivning.

 • Overhold de grundlæggende sikkerhedsregler under brugen.

 • Kan fremkalde allergiske reaktioner.

 • Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand. Kontakt læge.

Ønsker du mere info?