Vægsystemet til indvendig isolering og bekæmpelse af skimmelsvamp - til gavn for et bedre indeklima i boligen

SkamoWall er et nyt banebrydende vægsystem med isoleringsplader til indvendig isolering. Systemets isoleringsplader, der er fremstillet af kalciumsilikat, er fugtregulerende og beskytter mod skimmelsvamp. Det er specielt velegnet til følgende type rum:

 • Rum hvor temperaturen kan variere
 • Vådrum, hvor der opstår kondens og fugt fx. badeværelser
 • Rum med gavlpassager, hvor der kan opstå kuldebroer og skimmelsvamp fx. i større etageejendomme med rumadskillelse

Bedre indeklima i din bolig


Væggen, der regulerer fugten i rummet

Fugten trænger ind i væggenVed en traditionel løsning vil fugten trænge ind i væggen og danne skimmelsvampsporer over tid.

Fugten optages i SkamoWall BoardNår væggen er forsynet med isoleringspladen SkamoWall Board, optager den fugten og afgiver den kontrolleret tilbage i rummet. Fugten optages i SkamoWall Board på grund af pladernes høje kapillarværdi.

SkamoWall kan anvendes som indvendig isoleringSkamoWall kan anvendes som indvendig isolering på vægge af tegl, klinkerbeton, lecabeton og stort set alle andre vægtyper, dog ikke træ.


Sørg for god rum-ventilation

God rum-ventilation

SkamoWall Board, der er fremstillet af materialet kalciumsilikat, har nogle helt unikke egenskaber. Det betyder, at den er i stand til at afgive fugten, når temperaturen ændrer sig i rummet.

 

Modsat skeletvægge kan kalciumsilikatplader optage fugt fra indeklimaet, der kan diffundere gennem materialet. Når fugtindholdet i materialet bliver så højt, at der sker kapillarkondensation i siden mod ydervæggen, betyder materialets kapillarsugende egenskaber, at fugten trækkes ud mod rummet igen, da vandet vil søge mod den tørre del af materialet. Vandet kan nu fordampe ind mod rummet, indtil der opstår en ligevægt, hvor overfladen igen er tør.

 

Derfor er det vigtigt, at rummet er godt ventileret, så luften kan udskiftes. Det kan enten forgå via naturlig ventilation med ventiler i vægge og vinduer eller via mekanisk ventilation.


SkamoWall er velegnet til både renovering og nybygning

Velegnet til både renovering og nybygning

SkamoWall har unikke fordele, der opnås i rum hvor der opleves temperaturforskelle.

 • Vådrummet

  Hvor der er problemer med høj luftfugtighed og temperaturforskelle.

 • Gavlvæggen

  Hvor der opstår kuldebroer, fugt og tendens til skimmelsvamp.

 • Opholdsrummet

  Hvor der kan være tendens til manglende udluftning og dermed begyndende fugt og problemer med skimmelsvamp.

 • Kældervæggen

  Hvor fugt og skimmelsvamp skaber problemer, fordi fugten ikke transporteres væk fra rummet.